4 min read

Jobstudent aannemen als administratief medewerker?

Sta jij op het punt om een jobstudent in dienst te nemen? Lees dan meer in onze blog over de verschillende voorwaarden.
Een jobstudent kan namelijk een goede oplossing zijn wanneer jouw organisatie extra hulp nodig heeft.
Daarnaast is het ook nog eens de meest voordelige optie voor een organisatie.

Jobstudent vs. flexi-job 

Als je kijkt naar een jobstudent en een flexi-jobber, zijn het allebei voordelige statuten, maar ze zijn niet hetzelfde. Wat er beter is voor jouw bedrijf? Dat hangt af van wat je nodig hebt.

Een jobstudent, ongeacht leeftijd, is een student wiens hoofdactiviteit studeren is, maar die na schooluren, in het weekend of tijdens vakanties wil bijverdienen door te werken. Jobstudenten kunnen in de meeste sectoren werken, mits er rekening gehouden wordt met de veiligheidsvoorschriften!

Let op: er moet ook rekening gehouden worden met leeftijd, werktijden en rustdagen. Daar vertellen we je meer over verder in deze blog.

Een flexi-job werknemer is vaak iemand die reeds werkzaam is bij één of meerdere andere werkgevers. Om aan de voorwaarden te voldoen, wordt er steeds gekeken naar de situatie van een werknemer drie kwartalen geleden. De werknemer dient destijds minstens 4/5de aan de slag geweest te zijn bij één of meerdere andere werkgevers òf moet reeds op pensioen zijn. Daarnaast mogen flexi-jobbers alleen in bepaalde sectoren aan de slag en onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden van een jobstudent 

Natuurlijk zijn er ook voorwaarden verbonden aan het aannemen van een jobstudent. Zo moet de persoon minstens 16 jaar òf 15 jaar zijn en minstens de eerste twee studiejaren van het middelbaar afgemaakt hebben. Ook mag de student maximaal 600 uur per jaar werken aan verminderde sociale bijdragen.

De jobstudent mag zelf kiezen wanneer hij of zij deze uren inzet gedurende het jaar, maar het moet wel buiten de verplichte schooluren zijn. Jij als werkgever mag verder ook een jobstudent maximaal 12 maanden onafgebroken aan het werk zetten. Na 12 maanden zullen de bijzondere regels voor studentenovereenkomsten dus niet meer van toepassing zijn.

Er zijn heel wat jobs die een jobstudent niet mag uitvoeren, rekening houdend met bijvoorbeeld veiligheid en arbeidsduur. Ook leeftijd en werkpostfiches tellen mee om te beslissen of een jobstudent al dan niet een functie mag uitoefenen, dus informeer jezelf voldoende bij jouw externe dienst zodat je zeker bent dat je jobstudenten mag inzetten binnen jouw bedrijf. 

Uren van een jobstudent

Minderjarigen mogen algemeen gezien maximaal 8 uur per dag en 40 uur per week presteren. Overuren mogen alleen bij onvoorziene omstandigheden gepresteerd worden of wanneer de normale werking van jouw onderneming in het gedrang zou kunnen komen. Een minderjarige werknemer moet per week altijd minstens 2 rustdagen na elkaar krijgen. 

Ook ben je verplicht om hem of haar na 4,5 uur werken 30 minuten pauze te geven. Werkt de minderjarige jobstudent 6 uur of langer, dan is dat 60 minuten. Daarvan moeten ze minstens een half uur in één keer opnemen. Deze jongeren moeten bovendien tussen twee opeenvolgende werktijden gedurende minstens 12 opeenvolgende uren kunnen rusten.

Voor jeugdige werknemers heeft de wetgever ook een extra rustdag ingevoerd. Naast de verplichte zondagsrust hebben deze jongeren recht op een extra rustdag per week die direct volgt op zondag of ervoor komt. Met andere woorden, ze hebben recht op rust op zaterdag en zondag, of op zondag en maandag.

Minderjarigen mogen slechts één zondag op twee werken, twee zondagen wel en vervolgens twee zondagen niet werken mag niet. 

Taken van een administratief medewerker

Een jobstudent is voordeliger dan een flexi-jobber, daarom is het een interessante stap voor veel organisaties. Daarnaast zijn jobstudenten vaak veel inzetbaar in korte periodes, wat ze perfect maakt voor tijdelijk drukke momenten. Dit kan ook een waardevolle leerervaring zijn voor de jobstudent wanneer ze de werkvloer betreden.

Typische competenties en taken voor een administratief medewerker kunnen zijn:

 • Nauwkeurig te werk gaan
 • Goed kunnen omgaan met deadlines
 • Klantgericht
 • Behulpzaam
 • Beheert de Vlaamse taal goed
 • Behendig met het Microsoft 365 pakket
 • Administratieve dossiers samenstellen en/of bijhouden
 • Documenten coderen, klasseren en archiveren
 • Kopieerwerk verrichten
 • Beantwoorden van telefoons en e-mails
 • Inplannen van afspraken en agendabeheer
 • Archiveren van administratieve documenten en gegevens
 • Collega’s ondersteunen met het vinden en toegang krijgen tot documenten

Kosten administratieve jobstudent

Bij het inschakelen van een student, zijn de kosten ook anders. Zo wordt er enkel een solidariteitsbijdrage van het brutoloon ingehouden. Het bijdragepercentage van de solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13%. Hiervan is 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Het loon van een jobstudent wordt bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van het paritaire comité (activiteitensector) waaronder de onderneming die hem tewerkstelt valt. Wanneer er geen specifieke barema’s voorzien zijn binnen het paritaire comité, heeft de student recht op het gemiddelde minimum uurloon.

Wat zet ik op papier?

Heb je een geschikte jobstudent gevonden voor jouw extra administratief werk? Dan kun je hem of haar in dienst nemen via een studentenovereenkomst. Dit kan eenvoudig met Payroller.

Wij hanteren een uurtarief dat gebaseerd is op het salaris van de medewerker. Ontdek ons uurtarief voor jouw bedrijf met behulp van onze gratis tariefcalculator.


Bereken dan hier je uurtarief!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van alles van Payroller en de payroll wetgeving in België.