Uitzendkrachten en veilig werken:
waarvoor ben je als werkgever verantwoordelijk?

Iedereen die gaat werken, wil daarna weer gezond en wel naar huis. Dat geldt uiteraard ook voor de interimkrachten die je via Payroller inschrijft. Maar welke verplichtingen rond arbeidsveiligheid heb je als werkgever tegenover je tijdelijke werknemers? We zetten het allemaal even op een rij. 

Beter voorkomen!

De werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van iedereen die bij hem aan het werk is, inclusief uitzendkrachten. Ongevallenpreventie is daarbij natuurlijk cruciaal. Daarom moet de werkgever vooraf voor elke werkpost een risicoanalyse uitvoeren. Diverse partijen kunnen daaraan meewerken: de interne preventiedienst, een externe dienst voor preventie en welzijn op het werk (EDPBW), een arbeidsarts, het Comité PBW, vakbondsafgevaardigden en zelfs individuele werknemers. 

 

Waarom een EDPBW?

Iedereen die met personeel werkt (interim of vast), moet zich aansluiten bij een Externe Dienst voor Preventie en Welzijn op het Werk. De preventieadviseurs van zo'n EDPBW leveren met hun expertise een belangrijke bijdrage tot de optimalisering van het welzijn en de veiligheid op de werkvloer.

 

Een essentieel document: de werkpostfiche

De werkgever maakt in samenspraak met een EDPBW een werkpostfiche op: die bevat de resultaten van de risicoanalyse en alle daaruit voortvloeiende preventiemaatregelen.Zo is de interimkracht op de hoogte van de precieze omstandigheden en gevaren van de werkpost.  Afhankelijk van de risico’s kan dan eventueel ook beslist worden om de medewerkers voor bepaalde gezondheidsaspecten een medisch onderzoek te laten ondergaan. 

 

Toch een arbeidsongeval?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen krijgen veel mensen er helaas weleens mee af te rekenen. We spreken van een arbeidsongeval als een plotselinge gebeurtenis tijdens en ten gevolge van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst (of tijdens het woon-werkverkeer) een fysiek of psychisch letsel veroorzaakt dat tot medische kosten leidt. 

 

Wat is dan de volgende stap?

Als werkgever hoef je je gelukkig totaal geen zorgen te maken indien je in orde bent met de veiligheidsvoorschriften. Je brengt gewoon zo snel mogelijk het uitzendkantoor op de hoogte en vult de nodige documenten in. Het interimkantoor staat vervolgens in voor de correcte aangifte bij zijn verzekeraar. Daarna verloopt alle communicatie rechtstreeks tussen de werknemer en de verzekeringsmaatschappij. Die laatste zal op grond van het dossier (getuigschriften, medisch attesten, getuigenissen…) oordelen of de geleden schade al dan niet vergoed wordt. Bij betwistingen kan de werknemer naar de arbeidsrechtbank stappen. In afwachting zal zijn of haar ziekenfonds alvast tussenkomen in de medische kosten. Indien nodig krijgt hij of zij ook een vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid.

Zoek je een gemakkelijke manier om de contracten van je flexibele medewerkers zelf op te stellen en te beheren? Via Payroller komt er helemaal geen papierwerk bij kijken en ben je wettelijk volledig in orde.


Bereken dan hier je uurtarief!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van alles van Payroller en de payroll wetgeving in België.